Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) je soubor zařízení, která chrání uživatele před nežádoucími a nelegálními vstupy do budov nebo jiných objektů a s nimi souvisejícími materiálními či jinými škodami. EZS jsou systémy, sestávající z řídicí ústředny, detektorů, sirén, telefonních hlásičů a dalších doplňujících zařízení. Zaznamenávají vstup a pohyb ve střeženém objektu, zajišťují jejich další vyhodnocení, na základě kterých pak předávají informace na příslušná místa. Automaticky jsou zabezpečena potřebná opatření – vyhlášení poplachu, okamžitý příjezd pracovníků bezpečnostní agentury či rychlé přivolání policie. Systémy EZS tak včasnou informací přispívají k minimalizaci případných škod.