Zřídíme vám připojení k Internetu. Najdeme kvalitní řešení v jakékoliv lokalitě. 
 
Nejběžnější základní dělení typů připojení k internetu je podle doby připojení. Rozlišujeme připojení komutované (též sestavované, dočasné) a pevné (též stálé).